Reference

Nástřik stropů protipožárním nástřikem PROMASPRAY F250 ve čtyřech patrech o celkové ploše ca 1300m2. Zvýšení požární odolnosti stropů od REI 60 až REI 180 minut.
Nástřik spodní konstrukce tepelně izolačního nástřiku PROMASPRAY T o ploše 850m2 a tl. 5cm.
Protipožární obklad pomocí desek PROMATECT ocelových sloupů  a výměn ve výrobní a skladové hale o ploše ca 550m2. Požární odolnost REI 30min.
Nástřik na klenby stropu tepelně izolačním nástřikem PROMASPRAY T o ploše 60m2 v tl. 10cm
Akustické nástřiky, protihlukové nástřiky, tepelně izolační nástřiky, protikondenzační nástřiky ..