Produkty

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK – PROMASPRAY F250

PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementových pojiv. Je určena ke zvyšování požární odolnosti u stavebních konstrukcí ve vnitřním prostředí.

Aplikace

Nástřik se aplikuje speciálním strojním zařízením metodou „suchého” stříkání – suchá omítková směs se přistříkává na povrch stavební konstrukce tlakovou vodou. Při tomto postupu se vnáší do stavby výrazně méně vody, než u klasických omítkovin.

Výhody

Neomezená životnost – není třeba jej obnovovat
Pružnost – při průhybu konstrukce nepraská
Malá hmotnost – nepřitěžuje konstrukci
Flexibilita – možnost aplikace na tvarově složité konstrukce
Výborné tepelně izolační vlastnosti – λ = 0,043 W/(mK)

Požární odolnost

ocelové nosné konstrukce R15 – R240
betonové nosné konstrukce R15 – R180
ocelobetonové spřažené konstrukce REI15 – REI120
dřevěné trámové stropy REI15 – REI120

PROTIPOŽÁRNÍ OMÍTKA – PROMASPRAY P300

PROMASPRAY® P300 je průmyslově vyráběná suchá omítková směs na bázi sádrových pojiv a vermikulitu. Je účinnou požární ochranou pro ocelové, betonové, ocelobetonové a dřevěné konstrukce při malých tloušťkách ochranné vrstvy nástřiku.

Aplikace

Omítka je určena do suchého vnitřního prostředí. Aplikace se však provádí již klasickým „mokrým” procesem, tedy na povrch konstrukce se stříká běžným omítacím zařízením zavlhlá omítková směs.

Výhody

Jednoduchost – provádí se běžným omítacím zařízením
Neomezená životnost – není třeba jej obnovovat
Malá hmotnost – nepřitěžuje konstrukci
Flexibilita – možnost aplikace na tvarově složité konstrukce
Možnost povrchové úpravy – nástřik se dá vyhladit do hladka a přetřít

Požární odolnost

ocelové nosné konstrukce R15 – R240
betonové nosné konstrukce R15 – R240
ocelobetonové spřažené konstrukce REI15 – REI240
dřevěné trámové stropy REI15 – REI120

TEPELNĚ IZOLAČNÍ NÁSTŘIK PROMASPRAY T

PROMASPRAY® T je nástřik určený na zlepšení tepelných parametrů u betonových, ocelobetonových a plechových konstrukcí, zejména stropů. Vzhledem ke svým vlastnostem zlepšuje také akustické parametry – je zvukově pohltivý.

 

Aplikace

Nástřik se aplikuje speciálním strojním zařízením metodou „suchého” stříkání – suchá omítková směs se přistříkává na povrch stavební konstrukce tlakovou vodou. Nástřik se dodává jako suchá omítková směs složená z biorozpustných minerálních vláken a cementových pojiv. Je určena k použití do vnitřního prostředí.

Výhody

proti deskovým izolačním materiálům:
Rychlá a tím pádem ekonomická varianta zateplení
Celistvost – souvislá vrstva bez jakýchkoliv spár
Pružnost – při průhybu konstrukce nepraská
Flexibilita – možnost jednoduché aplikace na tvarově složité konstrukce
Bez kotevních prvků – v ploše nevznikají žádné tepelné mosty

Fyzikální vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti: 0,041 W/(mK)
Faktor difúzního odporu:2,47
Koeficient zvukové pohltivosti: αw = 0,8 při tloušťce nástřiku 60 – 80 mm
Třída reakce na oheň - A1
Objemová hmotnost: ca 165 kg/m3
Tloušťka izolace max. 16cm

PROTIPOŽÁRNÍ OBKLADY OCELOVÝCH A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROMATECT

Protipožární desky PROMATECT® ve více variantách výrobku slouží ke zvýšení požární odolnosti, stropů, sloupů, ocelových nosných prvků a v dalších aplikacích. Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Aplikace

Deskový materiál se spracovává podle konkrétního použití ve stavebních konstrukci a dle druhů požárně ochranného obkladu dle montážních návodů dodavatele

Výhody

rychlá a snadná montáž bez pomocné konstrukce
zcela nehořlavý výrobek – třída reakce na oheň A1
velmi dobré mechanické vlastnosti, jako je odolnost proti nárazu, tuhost, pevnost v ohybu a v tlaku
vynikající finální vzhled – není potřeba další povrchová úprava

Požární odolnost

dle určeného systému opatření a druhu protipožárního obkladu R15 – R240

AKUSTICKÉ, TEPELNÉ A PROTIKONDENZAČNÍ NÁSTŘIKY

Déle se zabýváme nástřiky celulosového vlákna ke snížení hluku v průmyslových a veřejných prostorách, zlepšení tepelně izolačních vlastností a zabránění kondenzace.